Du học Canada | Du học Canada 1011 | Học bổng du học Canada | Học bổng toàn phần du học Canada | Tư vấn du học Canada | Thông tin du học Canada | Du học Canada năm 2011 | Công ty du học Canada | Trung tâm du học Canada | Hội thảo du học Canada | Tuyển sinh du học Canada | Tài liệu du học Canada | Tư vấn du học Canada năm 2011

 

Hotline

Tư vấn 1
Tư vấn 2
Hotline: 0914 34 37 38

1. Hội thảo trường SIT - Newzealand

  • HN:  17h30, thứ 5, ngày 17/04/2014
  • HCM: 18h00, thứ 7, ngày 05/04/2014

2. Hội thảo trường UNITEC - Newzealand

  • HN:  10h00, thứ 2, ngày 21/04/2014
  • HCM: 10h00, thứ 4, ngày 16/04/2014
3. Hội thảo HTMI - Thụy Sỹ
  • HN : 17h00, thứ 3, ngày 22/04/2014
  • HCM: 9h00, Chủ nhật, ngày 20/04/2014

 

 

1. Hội thảo trường Kilmore

  • HCM: Lúc 9h00, CN, ngày 23/03/2014

2. Hội thảo trường Massey University

 

  • HN: Lúc 9h00, Thứ 5, ngày 27/03/2014
  • HCM: Lúc 15h00, Thứ 2, ngày 31/03/2014

3. Ngày hội tư vấn du học Tây Ban Nha

 

  • HN: Lúc 9h00, CN, ngày 30/03/2014